Fondo veikla nuosekliai organizuota dviem etapais

I ETAPAS (vykdomas)

Švietėjiškas. Informacinė sklaida

Visiems kartu pripažinti ir suvokti, kad vienišumas, socialinė anomija ir anhedonija, atskirtis yra svarbi, opi, labai rimta ir grėsmingai ūmėjanti problema. Jinai kenkia ne tik atskiriems žmonėms, bet ir visuomenei. Ši problema nėra kažkur „ten už kampo“, o gaji čia ir dabar, kasdien klesti visai šalia mūsų. Todėl būtina nacionaliniu mastu formuoti tikrąjį vienišumo poveikio vertinimą. Lietuva jau eina šio keliu su tokiomis problemomis:

  • patyčios mokykloje ir darbe;
  • lyčių (ne)lygybė;
  • smurtas (fizinis, psichologinis) artimoje aplinkoje: prieš vaikus, moteris, vyrus, tėvus, senelius;
  • seksualinis priekabiavimas;
  • korupcija.

Vienišumas privalo stoti į vieną eilę su paminėtomis visuomenės problemomis.

Pagrindinis šio etapo tikslas: garsiai atkreipti žmonių ir visuomenės dėmesį į vienišumo problemą.

  • Formuoti, skleisti ir taikyti socialinio atvirumo idėją.
  • Konsoliduoti (suvienyti) visuomenę mažinant vienišumą bei apsaugant nuo neigiamų vienišumo padarinių.
  • Atkreipti valstybės institucijų, specialistų, atsakingo verslo bei žiniasklaidos dėmesį į ūmėjančią vienišumo problemą Lietuvoje.

Priemonės: švietėjiška veikla; informacijos sklaida; socialinės akcijos; viešos diskusijos; atviros ir mokslinės konferencijos, mokymai, renginiai; tyrimai.

II ETAPAS (vyksta paruošiamieji darbai)

Metodinis. Sprendimai. Rengiamos ir taikomos konkrečios priemonės vienišumui švelninti, mažinti arba jo išvengti.

Tikslai:

  • suteikti reikiamą socialinę, psichologinę ir kitokią pagalbą vienišumą išgyvenantiems žmonės;
  • išmokti padėti sau ir kitiems sprendžiant vienišumo problemas;

Plačiau apie Fondo programas ČIA. Plačiau apie fondo uždavinius ČIA.

MUMS LABAI REIKIA JŪSŲ PAGALBOS 
Aukoti